Turystyczna trasa północna

Katedra św. Wincentego (Munster): budowa katedry trwała pięć wieków (1421 —1893)! Najnowszą częścią jest stumetrowa wieża. Z tarasu na tyłach katedry widok na dolinę Aaru i miasta. Na placu przed katedrą fontanna Mojżesza. Tympanon głównego portalu przedstawia Sąd Ostateczny. Zwrócić należy uwagę na realistyczne ujęcie figur zbawionych i potępionych. We framugach (po prawej stronie) Panny Mądre i Panny Głupie, a po obu stronach portalu ciekawe freski z początku XVI wieku. Najlepiej wejść do katedry bocznymi drzwiami z prawej strony. Tu schody (254 stopni) prowadzące na szczyt wieży, skąd roztacza się rozległy widok na miasto, mosty na Aarze i łańcuch Alp Berneńskich. Wnętrze katedry posiada piękne sklepienie o zwornikach zdobionych herbami. Na chórze cenne stalle renesansowe.
Muzeum Historii Berneńskiej (Bernisches Historische Museum). Najcenniejsze zbiory są zgromadzone na wyższych piętrach (hafty, gobeliny, sztandary — łup zdobyty przez Konfederację pod Morat i Grandson na Karolu śmiałym).
Szwajcarskie Muzeum Alpejskie (Schweizerische Alpines Museum). Wystawa ilustruje dzieje alpinizmu (sprzęt wysokogórski, ratunkowy, modele schronisk alpejskich, zbiory etnograficzne obrazujące życie mieszkańców Alp).

Berno
Berno

Szwajcarskie Muzeum Pocztowe (Schweizerische Postmuseum): Znajduje się w tym samym budynku co poprzednie. W podziemiach interesujące kolekcje filatelistyczne.
Muzeum Sztuki (Kunstmuseum)
Zgromadzono tu bogate zbiory malarstwa szwajcarskiego i europejskiego, głównie z XIX i XX wieku. jedna z sal poświęcona jest Ferdynandowi Hodlerowi (1853-1918). Malarstwo francuskie reprezentują Cezanne, Manet, Van Gogh, Renoir, Henri Rousseau, Utrillo, Matisse. Muzeum posiada również unikalne zbiory dzieł Paula Klee (1879­1940).
Zwiedzić można również:
Pałac Federalny (Parlamentgebaude).
Ratusz (Rathaus): z XV wieku, wielokrotnie restaurowany, siedziba władz miejskich i kantonalnych. Zwiedzanie na specjalną prośbę.

FRYBURG (kanton Fryburg, 33 tys. mieszk., 640 m n.p.m.). Odległości — Berno 31 km, Lozanna 62 km, Neuchatel 43 km.
Stolica kantonu i siedziba uniwersytetu katolickiego (założonego w 1889 r.). Miasto powstało w 1157 roku. Założycielem jego był Bertold IV z dynastii Zahringen. Fryburg miał strzec brodu na rzece Sarine. Miasto, zanim w 1891 r. przystąpiło do Konfederacji, należało do wielkich feudałów — Kyburgów i Habsburgów. W XVI w. Fryburg stał się głównym ośrodkiem Kontrreformacji szwajcarskiej i gościł wypędzonych z reszty Konfederacji jezuitów i franciszkanów. Bastion katolicyzmu szwajcarskiego znany był również jako intelektualne centrum katolickie zwłaszcza od czasu założenia uniwersytetu.
Katedra św. Mikołaja (Cathedrale St. Nicolas). Budowę rozpoczęto w 1283 r. Część tylna została ukończona w XVII w. Zwraca uwagę piękna wieża gotycka (XV w.) o wysokości 76 metrów. Nowoczesne witraże w katedrze są dziełem krakowianina Józefa Mehoffera. Kaplice boczne zostały wyposażone w barokowe ołtarze w połowie XVIII w. Organy (z 1834 roku) stanowią chlubę Fryburga. Obecnie koncerty odbywają się w niedziele i dni świąteczne o 16-tej, w lecie w dni powszednie o 15-tej.