Turystyczna trasa północna

Pozwala poznać najważniejsze miasta Szwajcarii — Berno, Genewę, Zurych. Prowadzi przez uprzemysłowioną północno-zachodnią część kraju, Jurę (odgałęzienie przez Bazyleę, Solurę, Neuchatel) i Wyżynę oraz Prealpy Fryburskie. W odcinku końcowym wiedzie wzdłuż Jeziora Genewskiego.
St. Margrethen — punkt graniczny.
Heiden — panorama jeziora Bodeńskiego, które należy do Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Liczy 69 km długości, 13,7 km szerokości i 539 km2 powierzchni. Jezioro składa się z trzech części : Obersee (Konstancja­Brogenz), Uberlingsee (z wyspą Mainau) i Untersee (wyspa Reichenau). Najważniejsze miejscowości położone na wybrzeżu szwajcarskim: Rorschach, Kreuzlingen — (stary klasztor augustynów, piękny kościół barokowy ze słynną „Pasją z Kreuzlingen”), Arben (XVI-wieczny zamek), Romahscorn — ładne miasteczko portowe.

St. Gallen
St. Gallen

ST. GALLEN (kanton St. Gallen, 80 tys. mieszkańców, 671 m n.p.m.). Odległości — Konstancja 41 km, Szafuza 84 km, Zurych 83 km. Stolica kantonu o tej samej nazwie. Już w 612 r. powstało tu opactwo. Miasto zasłynęło wkrótce w całej Europie średniowiecznej jako ośrodek kultury chrześcijańskiej. Powstała szkoła, w której kształciło się około 300 uczniów. Opactwo posiadało 54 kościoły i 4000 posiadłości lennych. W okresie Reformy (XVI w.) opactwo uległo zniszczeniu i ruinie. Kościół rozebrano (obecna katedra pochodzi z XVIII w.). St. Gallen jednakże rozwijało się dalej dzięki istnieniu przemysłu włókienniczego. Dzisiaj St. Gallen jest szwajcarskim centrum produkcji bawełnianej i haftu.
Na zwiedzanie miasta należy przewidzieć około dwie godziny. Dawne opactwo (Klaster) stanowi obecnie siedzibę rządu kantonalnego, mieści też biskupstwo, szkoły i słynną bibliotekę. Jest to obok Einsiedeln — jeden z ważniejszych zespołów monumentalnego baroku w Szwajcarii.
Katedra (Domkirche) pochodzi z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje bogaty wystrój wnętrza.
Biblioteka opactwa zawiera bezcenne zbiory liczące 100 tys. woluminów (w tym 2 tys. rękopisów).

Wil — cenny zespół zabudowy miejskiej (XIV i XVII w.).

WINTERTHUR (kanton Zurych, 90 tys. mieszk. 446 m n.p.m.) Odległości — Konstancja 42 km, Zurych 26 km.
Drugie co do wielkości miasto kantonu i ośrodek produkcji znanych w całej Szwajcarii pieców fajansowych. Dzisiejszy przemysł Winterthur obejmuje najróżnorodniejsze gałęzie od włókiennictwa po budowę silników Diesla.
Fundacja (Stiftung) Oskara Reinharta: ekspozycja prywatnych zbiorów Oskara Reinharta obejmujących dzieła malarzy niemieckich, szwajcarskich, austriackich.
12 km za Winterthurem wznosi się wczesnośredniowieczny zamek Kyburgów. Należy od 1917 roku do kantonu Zurich. Z Winterthur proponujemy pojechać do Szafuzy.