Szwajcaria – Informacje ogólne

GOSPODARKA
Dawniej symbolami gospodarki szwajcarskiej były zegarki, sery i czekolada. Dziś kraj słynie z przemysłu precyzyjnego, elektrotechnicznego, chemicznego. Wielkie koncerny jak np. Brown Bovery (maszyny elektryczne) stanowią centrale zarządzające fabrykami w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. W bankach szwajcarskich lokuje kapitały przemysł światowy oraz klienci prywatni z całego świata. Tylko zegarki pozostały nadal ambicją i chlubą Szwajcarów. Zegarek — wynik długotrwałej tradycji fachowej, pracochłonności i precyzji jest znamiennym produktem gospodarki, która od początku swego istnienia cierpi na brak surowców naturalnych. Szwajcaria dysponowała jedynie potencjalnym źródłem energii (rzeki górskie) jakością swojej siły roboczej.
Szwajcaria ma najwyższą w Europie produkcję energii elektrycznej na 1 mieszkańca. Zasoby wodne zostały już jednak w całości wykorzystane. W tej sytuacji budowa elektrowni atomowych stała się koniecznością. W 1972 roku pracowały już trzy.
Przemysł szwajcarski odznacza się wysoką specjalizacją i nowoczesnością. Silniki, tabor kolejowy, instrumenty pomiarowe, zegarki, aluminium, produkty chemiczne i farmaceutyczne zdobyły sobie światową renomę.

Szwajcaria
Szwajcaria

Rolnictwo, mimo niesprzyjających warunków naturalnych, zaspokaja około 70% zapotrzebowania kraju na artykuły spożywcze. Większość powierzchni uprawnej zajmują łąki i pastwiska, stąd najważniejszą dziedziną rolnictwa jest hodowla. Charakterystyczne dla Szwajcarii są drobne i średnie gospodarstwa hodowlane. Ogółem w rolnictwie pracuje około 6% ludności czynnej zawodowo.
Solidność banków szwajcarskich stała się przysłowiowa. Lokują w nich kapitały inne państwa, firmy i osoby prywatne. Nagromadzone kapitały wykorzystuje Szwajcaria na udzielanie pożyczek zagranicznych oraz dochodowe inwestycje, głównie w krajach kapitalistycznych. Działalność ta przynosi ogromne dochody. Łącznie w Szwajcarii jest ok. 1600 banków, skupionych głównie w Genewie, Zurychu i Bernie.

Handel zagraniczny. Wartością importu na jednego mieszkańca Szwajcaria ustępuje w Europie jedynie Belgii. W handlu zagranicznym istnieje trwały deficyt, który pokrywają wpływy z turystyki i obrotu kapitałów. Import szwajcarski obejmuje surowce (ok. 44%) i dobra konsumpcyjne nieprodukowane w kraju (np. samochody). W eksporcie dominują maszyny i zegarki (prawie połowa wartości eksportu). W handlu zagranicznym głównymi partnerami Szwajcarii są kraje Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone.