Szwajcaria – Informacje ogólne

Demokracja szwajcarska. Konstytucja szwajcarska gwarantuje bezpośrednią ingerencję obywatela w działalność rządu. Przeciętnie 3-4 razy w roku odbywa się referendum w sprawach federalnych i znacznie większa ich ilość w sprawach kantonalnych. Opinii obywatela poddaje się każdą dyskusyjną ustawę. Obywatel ma również prawo żądać (pod warunkiem zebrania 30 tys. podpisów) aby poddano referendum jakikolwiek projekt ustawodawczy.

Prawo inicjatywy pozwala obywatelom wnosić projekty nowych ustaw kantonalnych (30 tys. podpisów), częściowej lub całkowitej (50 tys. podpisów) zmiany konstytucji.

Demokracja w kantonach: co roku na wiosnę wszyscy mieszkańcy Glaris, Unterwalden, Appenzell i Obwalden zbierają się pod gołym niebem, by radzić w sprawach swojego kantonu, wybierać radnych, uchwalać budżet. Zebranie wspólnoty („Landsgemeinde”) stanowi relikt tradycyjnych form bezpośredniej demokracji w Europie.

Partie. Przewagę w Radzie Narodowej posiadają partie: socjalistyczna (zał. 1880 r.) i radykalna (zał. 1894 r.), w Radzie Stanów (kantonów) — partia radykalna i partia chrześcijańsko-społeczna (liberałowie).

Flaga Szwajcarii
Flaga Szwajcarii

Flaga. Rozpowszechniła się przez czysty przypadek. Różnorodność umundurowania i emblematów kantonalnych skłaniała żołnierzy szwajcarskich do przyszywania białych krzyży na rękawie i kapeluszach jako znaku rozpoznawczego. Republika Francuska próbowała narzucić flagę na wzór rewolucyjnej — zielono-czerwono-żółtą. Nie przyjęła się jak i większość innowacji czasów rewolucji. W 1815 r. Parlament ustalił biały krzyż na czerwonym polu jako godło federalne.

PRASA
Główne gazety szwajcarskie: „Blick”, „Neue Zurcher Zeitung”, „Bund”, „Tages Anzeiger” w języku niemieckim oraz „Tribune de Geneve” i „Tribune de Lausanne” w języku francuskim.
Prasa szwajcarska posiada tytuły cieszące się światowym uznaniem. „Neue Zurcher Zeitung” należy do organów prasowych o międzynarodowym znaczeniu. W 1974 r. w Szwajcarii ukazywało się ok. 300 tytułów gazet (w 1945 r. — 390). W ostatnich latach obserwuje się osłabienie prasy lokalnej na rzecz regionalnej oraz ogólnoszwajcarskiej.