GRYZONIA

GRYZONIA

Największy i najsłabiej zaludniony kanton szwajcarski stanowi zarazem odrębną krainę geograficzną i swoistą enklawę kulturalną. Ludność posługuje się trzema językami: niemieckim, włoskim i retoromańskim. Ten ostatni rozpada się na kilka dialektów. Czytaj dalej „GRYZONIA”

KRAINA GLARIS

KRAINA GLARIS

Wysokogórski region w dolinie rzeki Linth, wpływającej do Jeziora Walońskiego. Kraina Glaris posiada wspaniałe krajobrazy górskie i należy do najpiękniejszych dolin południkowych Alp. Od południa zamyka ją łańcuch szczytów Alp Glaryjskich o zboczach stromych i kamienistych. Czytaj dalej „KRAINA GLARIS”

GENEWA. ALPY FRYBURSKIE

GENEWA. ALPY FRYBURSKIE

Zasadniczą częścią regionu jest samo jezioro oraz jego wybrzeża. W przeciwieństwie do znajdującego się na przeciwległym krańcu Szwajcarii Jeziora Bodeńskiego wybrzeże Jeziora Genewskiego jest obszarem silnie zurbanizowanym. W regionie dominuje Genewa — centrum polityki międzynarodowej i ważny ośrodek kulturalny, najmniej szwajcarskie z miast kraju. Czytaj dalej „GENEWA. ALPY FRYBURSKIE”

KRAINA FRYBURSKA

KRAINA FRYBURSKA

W przeciwieństwie do krainy berneńskiej region słabo zurbanizowany, mniej uprzemysłowiony i rzadziej odwiedzany przez turystów. Kraina Fryburska leży na Wyżynie Berneńskiej i charakteryzuje się pagórkowatym krajobrazem urozmaiconym jeziorami Gruyere i Nour. Czytaj dalej „KRAINA FRYBURSKA”