KRAINA FRYBURSKA

W przeciwieństwie do krainy berneńskiej region słabo zurbanizowany, mniej uprzemysłowiony i rzadziej odwiedzany przez turystów. Kraina Fryburska leży na Wyżynie Berneńskiej i charakteryzuje się pagórkowatym krajobrazem urozmaiconym jeziorami Gruyere i Nour. Osobną częścią regionu jest hodowlana kraina Gruyeres z rzeką Sarine. Główną atrakcją są tu świetnie zachowane stare miasta i miasteczka.